Profielwikkeltanks met grote weerstand

Profielwikkeltanks: gevoelige opslag

Ontworpen voor complexe toepassingen, zeer corrosieve producten en grote volumes

Image
Veiligheid
Texte Droite

Prioriteit voor de veiligheid

Onze verticale profielwikkeltanks beantwoorden aan de opslagvereisten van vele sectoren in de chemische en parachemische industrie, de farmaceutische industrie, de behandeling van water en de nucleaire industrie.

Ze zijn bedoeld voor de opslag van gevaarlijke producten, van geconcentreerde zuren en basen, en van zure en basische effluenten bestemd, binnen een temperatuurbereik van -45°C tot +90°C.

De 20 meest opgeslagen producten

 • Zoutzuur
 • Citroenzuur
 • Salpeterzuur 58-60%
 • Fosforzuur 75%
 • Zwavelzuur <51%
 • Zwavelzuur <78%
 • Zwavelzuur 96-98%
 • Ammoniak 24,5%
 • Natriumbisulfiet
 • Natriumchloriet
 • IJzerchloride
 • Natriumhypochloriet <12,5% (48° chloor.)
 • Calciumnitraat
 • Waterstofperoxide <70%
 • Kaliloog
 • Soda 30%
 • Soda 50%
 • Aluminiumsulfaat
 • Ureum
 • Wac-HB (basisch aluminiumpolychlorosulfaat…)
Texte Centre

Les 20 produits les plus stockés

 • Acide chlorhydrique
 • Acide citrique
 • Acide nitrique 58-60%
 • Acide phosphorique 75%
 • Acide sulfurique <51%
 • Acide sulfurique <78%
 • Acide sulfurique 96-98%
 • Ammoniaque 24,5%
 • Bisulfite de sodium
 • Chlorite de sodium
 • Chlorure ferrique
 • Hypochlorite de sodium <12,5% (48° Chloro.)
 • Nitrate de calcium
 • Péroxyde d’hydrogène <70%
 • Potasse caustique
 • Soude 30%
 • Soude 50%
 • Sulfate d'alumine
 • Urée
 • Wac-HB (polychlorosulfate basique d’aluminium…)

 

Texte Gauche

De betrokken sectoren

Chemie, petrochemie, farmaceutische industrie, cosmetica, parfumindustrie, scheepsbouw, voedingsindustrie, waterbehandeling, luchtbehandeling, cementindustrie, metaalnijverheid, nucleaire sector, oppervlakbehandeling, verdeling van chemische producten, vervaardiging van wasproducten, wasserij, ververij, papierindustrie, enz.

Image
Toepassingsgebieden
Titre Gauche

Technische prestaties en chemische compatibiliteit

Texte Gauche
 • Chemische weerstand: de chemische inertie van HDPE (hogedichtheidpolyethyleen) en van PP (polypropyleen) garandeert een betrouwbare opslag van chemische, corrosieve en gevaarlijke producten. Na een reiniging kan een tank bijvoorbeeld afwisselend voor de opslag van natronloog en zoutzuur worden gebruikt. Hierdoor zijn de tanks uiterst polyvalent.
Texte Centre
 • Weerstand tegen UV-stralen.
 • Mechanische weerstand: dankzij profielwikkeling kunnen kuipwanden worden gemaakt waarvan de dikte van beneden naar boven variabel is. De diktes zijn afhankelijk van de opgeslagen producten. De aldus vervaardigde kuipwand is hierdoor tegelijk vrij van interne belemmeringen, mechanisch homogeen, isotroop en uitgebalanceerd (geen tractie-samendrukking). De dikte van deze wand kan tot 120 mm dik zijn.

 • Verhoogde veiligheid dankzij de dubbele wand: door zijn aanwezigheid garandeert de externe retentietank een 100% betrouwbare opslag. Er zijn geen lekken mogelijk.

   

Texte Droite
 • Aanpasbaarheid van de tanks: elke tank kan een andere functie hebben dankzij specifieke uitrustingen, zoals toegangen en loopplatforms, gaswassers, verwarmers... Er zijn talrijke uitrustingen en accessoires beschikbaar, om een volledige opslagomgeving te creëren.
 • Gegarandeerde traceerbaarheid van de gebruikte materialen.
 • Aanzienlijke warmte-isolatie.
 • Recycleerbaarheid van het materiaal: de EELIX-tanks zijn 100% recycleerbaar, zelfs na 30 jaar gebruik. Het gebruikte materiaal kan perfect worden geïntegreerd in een kringloopeconomie.
Texte Gauche

Uw tank configureren

Keuze van het materiaal

Afhankelijk van het opgeslagen product (zie tabel met de compatibiliteit) en de opslagtemperatuur

Hiernaast: HDPE (-45° tot +45 °C – zwarte kleur) en PP (-10° tot +90 °C – beige kleur).

Keuze van de serie

De tanks zijn in overeenstemming met de norm EN 12573-2 op basis van de aard van het opgeslagen product wat betreft concentratie, dichtheid en corrosiefactor (A2K)

 • CHEMISCHE serie: dichtheid ≤ 1.4
 • ZWARE serie: dichtheid ≥ 1.4
 • OXIDERENDE serie: natriumhypochloriet en waterstofperoxide
 • SPECIALE serie: geconcentreerd zwavelzuur of salpeterzuur

Retentie

Met retentie, voor een verhoogde veiligheid, of zonder retentie.

 

Keuze van de afmeting

 • Van 2000 tot 100.000 liter

 • 8 binnendiameters, van Ø 1200 tot 3400 mm

 • De cilinderhoogtes zijn opgegeven bij wijze van indicatie, alle mogelijke hoogtes tussenin kunnen op eenvoudig verzoek worden uitgevoerd.

 • De tabel met de afmetingen downloaden.

Keuze van de accessoires

 • Hoofdaccessoires
  • Toegangen en loopplatforms
  • Gaswassers

  • Verwarmers

  • Roerinrichtingen

 • Secundaire accessoires: mangaten, inlaten, vulleidingen, riemen en beugels, veiligheidssponnen, regenafweerkragen, kleppen, niveaumeters, bevestigingsvoetjes.
Image
Uw tank configureren
Texte Centre

Wilt u de risico's incalculeren en een optimale oplossing krijgen?

Contacteer ons

Header image